ROOFinBAG

De ROOFinBAG is speciaal ontwikkeld voor het inzamelen van zuiver roofing op de werf of het depot. 
Daar roofing dikwijls aanwezig is in kleinere hoeveelheden is het niet altijd evident dit makkelijk en efficient af te voeren. 

Met de ROOFinBAG kan men snel en simpel alle roofingresten verzamelen in de bigbag die dan na afmelding binnen de 5 werkdagen op de werf of het depot wordt opgehaald. De inzameling gebeurt dus zuiverder en efficienter. Bovendien spaart men een rit naar het recyclagepark uit.

Afmelding ROOFinBAG

Hier niets invullen!